Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Hoeksche Waards behoud (HWB) is in het leven geroepen om de zogenaamde ‘energietransitie’ in de gemeente Hoeksche Waard kritisch te volgen.
We bekijken de plannen van de gemeente uit de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) en voorzien die van commentaar.

De hierin opgenomen plannen zullen de komende decennia zeer grote en onomkeerbare effecten hebben op de inrichting van ons landschap, de persoonlijke levenssfeer en financiën van huishoudens.
Het is belangrijk dat deze 3 leefbaarheidsissues onder de aandacht van de inwoners van de Hoeksche Waard worden gebracht!

We willen onze Hoeksche Waard behouden en bewaren voor de toekomst. Het is bijna code rood voor de Hoeksche Waard, het is zaak dit niet zover te laten komen.

De 'energietransitie', opgelegd aan de lokale politiek door de landelijke en provinciale politici, is een trein die op stoom is gekomen en die wat ons betreft flink afgeremd en via een een ander spoor geleid moet worden
We zullen hier aan werken door in te spreken op raadsvergadering, informatie naar de wethouder en raadsleden te sturen, zienswijzen in te dienen, etc..
De ervaring leert dat de trein daardoor soms een klein beetje wordt afgeremd.
De trein kan ook zo doordenderen omdat er weinig tegengas is. De agenda wordt door een selecte groep bepaald.
Daarom is het belangrijk dat de grote zwijgende meerderheid, dat jij je stem laat horen bij de lokale politici, daar zijn ze gevoelig voor en zo hoort dat ook! Zij vertegenwoordigen de kiezer.

Hoeksche Waards behoud sluit in grote lijnen aan bij het Democratisch Energie Initiatief (DEI), dat in 2018 is ontstaan uit FNV Noord en zet zich als onafhankelijke groep van energiedeskundigen in voor een energietransitie die realistisch en duurzaam is voor het klimaat, milieu, onze gezondheid, leefbaarheid en onze huidige welvaart.

We gaan voor een energiebeleid dat:
  • betrouwbaar is
  • betaalbaar is
  • compact (hoge energiedichtheid) is
  • veilig en democratisch gelegitimeerd is
waarbij:
  • niet wordt geïnvesteerd in verouderde technologieën
  • er geen subsidies aan onrendabele energieopwekking wordt gegeven.
  • Windenergie geen optie is, omdat na 30 jaar aanmodderen nog steeds subsidie nodig is en de nadelen van wind op land voor omwonenden te groot zijn en we geen ruimte hebben in land dat zo dichtbevolkt is.
We gaan voor een slimme Tris Energetica:
  • verminderen van de energievraag (isoleren)
  • vergroten van het energieaanbod door efficiënter opwekken, de gasaansluiting wordt gehandhaafd
  • onderzoek naar alternatieve hernieuwbare energie en meer onderzoek naar kernenergie
De site bevat veel informatie, maar voor de meest actuele zaken en acties is Facebook HW behoud ons medium.
Volg ons en deel dit met anderen. Alleen als een substantieel deel van de Hoeksche Waarders zich uitspreekt, kunnen we wat bereiken.
Het gaat om de leefbare toekomst van jou, je kinderen en kleinkinderen.

HWB is tevens een informatieplatform met achtergronden over de verschillende vormen van energie(opwekking).

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter