Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Energie en Milieu

De HWSP zet zich in voor een snelle en volledige energieomslag binnen één generatie. Een schone en circulaire economie (die geen restafval oplevert) waarbij geen fossiele brandstoffen meer worden toegepast levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Energiebesparing in de industrie, in de gebouwde omgeving en bij de mobiliteit wordt topprioriteit.

Stimulering van het gebruik van auto’s zonder schadelijke uitstoot en energie- neutrale huizen worden de norm.

De toepassing van warmtepompen juichen wij toe maar niet de wildgroei in plaatsing. Inmiddels is de aansluitplicht van gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt.

De HWSP wil dat de gemeente Hoeksche Waard in 2040 onafhankelijk is van aardgas. Huiseigenaren moeten dus aan de slag.

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij en kunnen profiteren van de voordelen van de opwekking van alternatieve energie, zoals bij zonneparken en windmolens. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is dat het wel mogelijk moet zijn om mee te doen, dus ook voor mensen met een kleinere portemonnee. Maar inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu. Milieumaatregelen in en rond het huis leveren op termijn ook voordelen op voor de investeerder.

Het van het (aard) gas afhalen van woningen is prima, maar de kosten kunnen niet (alleen) bij de individuele bewoner gelegd worden.

We zijn in principe tegen de plaatsing van nog meer windmolens in de polder, liever investeren we in alternatieven. Bij de vervanging van buitenverlichting worden uitsluitend nog LED lampen toegepast. De toepassing van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven wordt gestimuleerd. Natuurlijk geldt dat ook voor alle gemeentelijke gebouwen.

Ondertussen moeten we zuinig zijn op alles wat groeit en bloeit. HWSP is in principe tegen het kappen van gezonde bomen. Mochten de omstandigheden het toch vereisen dan dient er een verplichting tot herplanten te gelden.

bron: https://www.hwsp.nl/verkiezingsprogramma/energie-en-milieu/

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter