Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

7. Een energieneutraal en duurzaam eiland


“Wij lenen ons eiland van de vorige generaties om door te geven aan de volgende.”

Wij geven het eiland beter door dan wij het hebben gekregen. De Hoeksche Waard moet in 2030 energieneutraal zijn. Vaart maken met verduurzaming op alle niveaus. De gemeente geeft in al haar handelen het goede voorbeeld. Dat begint met een controle op al het gemeentelijk beleid. Daarbij kiezen we voor de beste oplossing voor mens én milieu.

Wij zetten ook in op bewustwording voor jong en oud. De gemeente draagt actief informatie uit hoe inwoners duurzaam kunnen leven en gebruik kunnen maken van subsidies. Nog te veel herbruikbaar materiaal komt als afval in grijze containers terecht: dat willen wij verminderen. Nieuwbouwplannen zijn altijd duurzaam en energieneutraal. Daarbij geldt: geen dak meer zonder zonnepanelen. Minstens 5 miljoen van de opbrengsten van de verkoop van aandelen Eneco gaan wij onderbrengen in een investeringsfonds om de achterstand van de Hoeksche Waard naar een duurzame toekomst te verkleinen.

Hier zetten wij ons voor in:

De gemeente geeft het goede voorbeeld
• Duurzaamheidstoets op al het beleid en alles wat we inkopen is duurzaam
• We stimuleren ambtenaren om te reizen per fiets of met elektrisch of openbaar vervoer
• De duurzaamheidsmakelaar brengt alle duurzame initiatieven in de Hoeksche Waard bij elkaar
• Voorlichting op scholen en aan inwoners over verduurzaming en hergebruik

Bouwen en wonen
• Alle nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal, waar het kan energieleverend.
• Versneld verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en schoolgebouwen
• Een duurzaamheidslening tot € 20.000 en lage rente om te investeren in energie-besparende maatregelen voor woningen
• Waar mogelijk verplicht plaatsen van zonnepanelen op deze daken.
• Vrij gebruik van warmte uit de grond onder de gemeente voor particulieren. Bestaande duurzaamheidsbelastingen op grondwarmte” worden met terugwerkende kracht afgeschaft.
• Afspraken met HW Wonen en Vve’s om woningen versneld te verduurzamen

Energiebronnen
• Windmolens renderen beter uit de kust en aan de rand van het land. Draagvlak en meeprofiteren van inwoners zijn voor ons belangrijk
Geen dak meer zonder zonnepaneel. Zonneweiden zijn in eerste instantie minder geschikt. Hierin volgen we het advies van het Hoeksche Waards Landschap
• Meeprofiteren van de restwarmte Botlek met aansluiting op warmterotonde Zuid-Holland
Alternatieve energiebronnen die kunnen bijdragen zijn meer dan welkom
• Creëer een advies- en ondersteuningsteam om inwoners, ondernemers en initiatiefnemers van participatieprojecten zonne-energie
• Ontwerp een startsubsidie voor participatieprojecten (dak ruimte elders voor inwoners zonder dak ruimte voor zonne-energie)

Afval en hergebruik
• We stimuleren maximaal hergebruik en circulair handelen
• RAD maakt gescheiden inzamelen en aanbieden makkelijker

Duurzaamheidsfonds van 5 miljoen
• Om innovatie en versnelling van de ambities te stimuleren, bedoeld voor projecten die aantoonbaar een bijdrage leveren aan een meer duurzaam eiland
• Hoeksche Waard zoekt aansluiting bij aanpak van gemeente Goeree Overflakkee en sluit haar duurzaamheidsdoelen daarop aan.
• Agrarische bedrijven helpen en stimuleren om duurzaam te boeren

bron: https://hoekschewaard.d66.nl/

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter