Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)
Uit het programma van Constructief HW:

  • Alternatieve/energiebesparende/milieuvriendelijke voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar maken voor inwoners, alsmede bedrijven stimuleren om duurzame maatregelen te nemen en daar waar dit mogelijk is zelfs te verplichten.
  • De natuur en leefomgevingen mogen geen plaats maken voor windenergie of zonneweides. Via een goede en tijdige participatie moet dit duidelijk worden. Verkeerd geplaatst windmolens moeten verplaatst worden. Degene die de fout heeft gemaakt zal dit zelf moeten bekostigen.

Website van Constructief HW

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter