Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Natuur en milieu

Mensen hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van energiebronnen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Energie

De ChristenUnie wil dat de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal is. Daar moet nog veel voor gebeuren.

Daarom wil de ChristenUnie:
  • Dat de gemeente de aanschaf stimuleert van energiebesparende producten door duurzaamheidsleningen;
  • Bewoners op één plek terecht kunnen, naast het digitale energieloket,voor zowel technische als financiëlearrangementen om de eigen woning aan te passen;
  • Dat er geen gemeentelijke locatie is zonder zonnepanelen, ook de aan de gemeente gelieerde organisaties hebben zonnepanelen;
  • Een elektrischwagenpark van de gemeente;
  • Voor 2025 worden alle woningbezitters actief en persoonlijk benaderd met betrekking tot zonnepanelen, aardwarmte en isolatie;
  • Stimulans voor lokale organisaties zoals HoekscheWaard Duurzaam om coöperaties op te richten ten behoeve van duurzame energie;
  • Buurtbatterijen waarin duurzaam verkregen energie wordt opgeslagen stimuleren;
  • Dynamische led-verlichting in de buitenruimte.
Zonneweiden zijn op zich positief, maar alleen dan wanneer er geen goede akkerbouwgrondof natuur verloren gaat. Het heeft de voorkeur van de ChristenUnie om vooral in te zetten op zonnepanelen op de daken.

bron: https://hoekschewaard.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter