Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
De belangrijkste voorbeelden van kap in de Hoeksche Waard., die in sommige gevallen zelf illegaal was. (Van monumentale kastanje tot een rij oude knotwilgen.

Enkele foto's van wat in de afgelopen 15 maanden gekapt is zijn bijgevoegd. (95-98% wat men ziet op deze foto's aan groen, struiken en bomen is nu weg....)

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat tot pakweg 2014 het redelijk tot goed ging met boombeheer in deze regio, maar daar is sinds 2015 zo goed als niets meer van over.

Met vriendelijke groeten,
Arie Pieters, namens Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior.

  • bomenkap1
  • bomenkap2
  • bomenkap3
  • bomenkap4
  • bomenkap5
  • bomenkap6


Locatie terrein vroegere watertoren 's-Gravendeel
-Kap rij 10 Fraxinus Excelsior Raywood
-Kap 16 Canadese populieren
-Verwijderen alle struiken
-Drie essen zin doodgegaan tijdens de bouw en moeten ook nog weg.

Locatie Kuipersveer/Puttershoek
-Kap circa 100 populieren
-Kap 15 oude vlierstruiken
-Kap beeldbepalende treurwilg (illegaal)
-Kap beeldbepalende linde (illegaal)
-Kap monumentale paardenkastanje (illegaal)
-Kap rij 12 oude knotwilgen
-Kap twee notenbomen

Locatie Klaaswaal-Westmaas
-Kap bijna 350 bomen langs N-489
-Kap drietal hagen
(Herstructurering zgn. en 'veiliger' maken N-weg.)

Blaaksedijk/Heinenoord
-Kap oude beeldbepalende schietwilg (onaangekondigd)
-Kap 1014 bomen (gepland) voor windmolens**
-Kap, eventueel noodzakelijk op deze locatie van nog eens 50-100 bomen.

** op 22 februari 2021 is men begonnen met deze kap terwijl een advies over deze zaak pas over acht weken wordt gedaan. Maar overheden lopen blijkbaar tegenwoordig liever voor de rechtspraak uit.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter