Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

RES-opgave blijkt fopspeen, en het klimaatbeleid duwt ons verder de Corona-recessie in.


Eindelijk is het nu ook officieel vastgesteld: als we in 2050 van fossiel af willen zijn, moeten we elke beschikbare kilometer land en binnenwater volbouwen met zon- en windparken.
Dit blijkt uit een interview van Marcel Crok met Theo Wolters op Café Weltschmerz dat woensdag online kwam, met als onderwerp drie recent uitgekomen rapporten voor de netbeheerders:
Bijna alle beschikbare landbouwgrond (7.500 km2 van de beschikbare 8.000 km2), en alle beschikbare wateren (alle Zeeuwse wateren, IJsselmeer en Markerwaard, plus nog 2000 km2 aan wind op binnenwater waarvoor geen plaats lijkt te zijn) worden volledig volgebouwd met windmolens.
Daarnaast komt ook nog eens 2000 km2 aan zonnepanelen op land, en 2.250 km2 aan drijvende zonnepanelen, die laatste vaak in combinatie met windparken. Dat zijn samen bijna 700.000 voetbalvelden aan zonnepanelen.
Ook de Noordzee moet eraan geloven: met 19.200 km aan windparken wordt er ook daar meer oppervlakte gebruikt dan er eigenlijk beschikbaar is (18.000 km2). Dat gaat dus van andere bestemmingen af (bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden).

De duizenden regionale politici die zich op dit moment in allerlei bochten wringen om de door de RES (regionale energiestrategie) opgelegde hoeveelheid zon- en windenergie te realiseren in hun regio, zijn dus behoorlijk bij de neus genomen: er valt niet te kiezen waar ze komen, alleen waar de eerste komen. Daarna wordt gewoon ook de rest van het gebied ermee volgebouwd.

video impressie opengebiedenDit valt allemaal te lezen in recente rapporten in opdracht van de netbeheerders, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Er is trouwens niet gekeken naar de kosten, alleen naar de technische en ruimtelijke invulling van een fossielvrije energievoorziening in 2050.

Het interview begint overigens met de vraag of we de verwachte zware Corona-recessie inderdaad moeten bestrijden met het extra investeren in wind en zon, zoals alle belanghebbenden alweer een paar weken luid roepen. De conclusie is dat de kosten van Energie- en Klimaatakkoord voor 2/3 betaald worden uit de koopkracht van de burgers via de SDE subsidieregeling. Iets wat nou precies het allerdomste is wat je kunt doen in een crisis: dan moet je juist de koopkracht stimuleren, zodat het MKB niet instort, waardoor we in een spiraal omlaag terecht zouden komen.

Wil je snel uit de Corona-crisis komen dan zou je dus juist alle uitgaven aan klimaatbeleid ogenblikkelijk moeten stoppen en de energierekening van burgers en MKB flink moeten verlagen.

Klimaateffect

Dat onze bijdrage aan het Parijs klimaatakkoord in het gunstigste geval 0,00007C zal bijdragen aan het verminderen van de opwarming is inmiddels bevestigd door het KNMI. Helemaal fossielvrij voor 2050 zal dan iets van 0,000.14C bijdragen.

Maar als je duizenden kilometers aan landbouwgrond en wateroppervlak vol gaat leggen met zonnepanelen, dan heeft dat een effect, vergelijkbaar met het urban heat island effect. Hierdoor is het in steden 3 tot 8 graden warmer dan daarbuiten. Ook windmolens verhogen de temperatuur aan het oppervlak met iets in de orde van 1 graad Celsius.

Onze maatregelen om de opwarming van het klimaat met een tienduizendste graad te verminderen, verhogen de temperatuur dus met een tot meerdere hele graden. Een effect dat meer dan tienduizend maal sterker is, en omgekeerd aan wat beoogd wordt.

Dat effect is uiteraard vooral lokaal, maar wat is “lokaal” aan dit effect, als het optreedt op ongeveer de helft van ons land- en wateroppervlak?

Als het KNMI ons waarschuwt voor de extreme weergebeurtenissen door de volgens sommigen verwachte (maar nooit bewezen) opwarming van Nederland door CO2, wat zegt het KNMI dan over de bewezen opwarming door deze enorme ingreep in het Nederlandse klimaat?

We zijn heel benieuwd naar de KNMI berekeningen en het daaruit volgende beleidsadvies.

Natuur en milieu

Wat gebeurt er met het leven in het water onder 2250 km2 aan drijvende zonnepanelen die alle licht wegvangen? En op land onder 2000 km2 PV-parken?
En hoeveel vogels zijn er nog in Nederland als elk open gebied en alle binnenwateren zijn volgebouwd met windparken?
Welke invloed heeft de – extra – opwarming met 1 tot 4 graden van Nederland voor gevolgen voor de biodiversiteit? Alle rampspoed die voorspeld wordt als gevolg van de opwarming door CO2 geldt uiteraard ook voor een even grote opwarming door zon- en windparken.
Hoe verhoudt deze enorme schade aan de natuur zich tot het effect van enige extra bemesting van natuurgebieden door onze stikstofuitstoot, die onze bouw en landbouw tot stilstand dwong?

Zie hier het rapport "Ruimtelijke uitwerking Energiescenario's", maart 2020 van Generation Energy Posad Maxwan.

Zie het interview.
Een bijdrage van Theo Wolters (zie https://www.climategate.nl/2020/07/verbijsterend-interview-nederland-wordt-een-groot-zon-en-windpark)

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter