Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
’Fouten maken mag, maar altijd leren van je fouten, en niet dezelfde fout twee keer.” Dat leerden we in de derde klas lagere school van juffrouw Van der Hout.
Het klimaatakkoord was niet één fout, maar een stapel fouten. Het is tot stand gekomen doordat een aantal lobbyclubs elkaar troffen, de fossiele industrie (Shell en BP voorop, op zich al opvallend), en dan hun aartsvijanden (Greenpeace), aangevuld met minister Wiebes die flink in de bus kwam blazen met 500 miljard belastinggeld. Om bij dat laatste even stil te staan: dat bedrag is naderhand hoger ingeschat door critici, maar in een artikel van De Volkskrant (14 februari 2019) was de conclusie dat 1000 miljard een overdreven inschatting was, en dat het hooguit 500-700 miljard was. Dat is dus, over pakweg 10 miljoen huishoudens in Nederland, 50-70 duizend euro per huishouden. Nooit een kiezer om de mening gevraagd over deze ingreep, eerste fout. Een VVD-minister die zoveel belastinggeld bestemt, de tweede.
Dan blijkt binnen een jaar dat de gemeenten klagen dat ze meer geld nodig hebben omdat de energie 50% duurder wordt, en nu komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport dat voorrekent dat die woningisolaties niet renderen. Terugverdientijden van twintig tot vijftig jaar, sint-juttemis!
 Uit de Telegraaf door Ronald Plasterk

Zwendel

De volgende fout is dat er zo ongeveer een poging tot zwendel is gedaan met CO₂-duurzame energie. In de presentatie worden steeds opgeteld zonne-energie, wind en biomassa. Als je goed kijkt, is het voor twee derde deel biomassa. Dus de kolencentrales worden omgebouwd tot centrales die bossen verbranden; dat zou CO₂-neutraal zijn omdat die bossen weer aangroeien. Maar dat doen ze natuurlijk niet als je de hele wereld erop gaat laten draaien, dus nu sneuvelen in landen waar ze de inkomsten goed kunnen gebruiken de oerwouden voor onze biomassa. Gelukkig is dit verhaal nu doorgeprikt, maar daarmee stort het klimaatakkoord verder in elkaar. Lees verder ook de interessante beschouwingen van Syp Wynia over het gasverbod; net over de grens in Duitsland wordt gas juist gesubsidieerd.
Ten slotte: de grootste fout is dat de enige sector die schaalbaar en veilig grote hoeveelheden energie kan opwekken niet was uitgenodigd voor die klimaattafels! Wat voor hogere Shell- en BP-politiek daar achter zit is onbekend, maar de enige echte concurrent van olie en kolen was niet welkom. Zelfs de Amerikaanse Democraten, die decennialang ’nee bedankt’ hebben gezegd, zeggen tegenwoordig ja tegen kernenergie, maar bij Economische Zaken komen ze niet aan tafel.

Mislukt

Kortom, werkelijk alles aan dit akkoord is fout en mislukt. Nu zou je denken dat de deelnemers zich wentelen in as, gekleed in slechts een lendendoek zich de hoon van de Nederlandse burgers laten aanleunen, met een tandenborstel de stoepen komen schoonmaken als penitentie voor zoveel fouten. Maar ze hebben er niets van geleerd en maken de fouten opnieuw. Je gelooft het niet, maar het is werkelijk waar: er komt van ditzelfde gezelschap een Klimaatdag! Op 12 oktober. Moet u maar even opzoeken onder klimaatakkoord. U bent gewaarschuwd, het zijn schokkende beelden! Ik citeer.
„Een opening op hoog niveau, verbindende webinars, koplopers in de schijnwerpers, een breed palet aan inspiratie. Zet 12 oktober maar vast in je (je!) agenda. Minister Wiebes trapt af, eurocommissaris, de internationale dimensie komt van Shell en BP. Beide bedrijven streven naar klimaatneutraliteit. Klimaatakkoord komt in volle breedte aan bod. Hoe houden we tempo erin? Hoe verduurzamen zonder dat de woonlasten stijgen? Hoe maken we veenweiden natter? Power to the people. Porthos en Athos, de namen zouden in de Griekse mythologie niet misstaan. Daarmee geven we vervolg aan onze serie Aanpakkers.” En zo reutelt het maar door.

Windmolens

Geen woord over kernenergie! Voor de klimaatakkoorders gaat biomassa gewoon door, dat het klimaatneutraal maken van huizen niet rendabel is volgens het PBL, boeit hen niet, dat de beroepsvissers niet meer windmolens op zee willen, en dat de burgers genoeg hebben van de industriële vogelhakselaars ook niet. De mensen van Shell en Greenpeace gaan samen de veenweiden natter maken, hoera inspiratie, alsof we kleuters zijn. Dat hele klimaatakkoord is nooit fatsoenlijk aan de kiezers voorgelegd, en dat zou ik ook maar niet doen, want dan kun je de bubbels op 12 oktober Klimaatdag in de kast houden.
Laten we 12 oktober in de agenda zetten. Op die dag denken we allemaal aan wat we op de lagere school geleerd hebben over fouten maken. Daar probeer je van te leren. Was het groepsdenken? Wilde het ministerie van EZ relevant zijn en iets belangrijks doen? Was er onderliggend de wens om een nieuwe positieve gemeenschappelijke agenda voor de wereld te vinden, en samen iets groots en goeds te doen? Maar waarom dan een aantoonbaar werkende oplossing uitsluiten? Waarom dan doof en blind voor bezwaren tegen windmolens? En als je dan toch een bijeenkomst organiseert, agendeer dan het bedenken van een alternatief voor biomassa. Maar ga nu niet de oude fouten herhalen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter