Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
U heeft de mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking van ontwikkelingen in het gebied
Wij willen u graag betrekken bij de ontwikkeling van het zonnepark Heinenoord en de inrichting van het compensatiebos.
U heeft de mogelijkheid om uw ideeën te geven over:
1. De inrichting van en de financiële participatie in het mogelijke zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel.
2. De inrichting van een nieuw bos ten noorden van Heinenoord.

Vanaf donderdag 17 december kunt u de website www.debuitenzomerlanden.nl bezoeken.
Via deze website krijgt u informatie over het proces van deze 2 projecten.
Daarnaast vragen wij u voor beide projecten een enquête in te vullen over uw wensen voor de inrichting van het gebied.

Geen vragen of Heinenoorders dit zonne"park" wel willen.

Laat je stem horen en vul de enquêtes in, zie
https://www.debuitenzomerlanden.nl/enquete-zonnepark
en
https://www.debuitenzomerlanden.nl/enquete-natuur-recreatie

1) Je krijgt de volgende vragen voorgeschoteld over het zonne"park":

vraag opmerking Hoeksche Waards behoud 
Het behouden en creëren van de biodiversiteit op de locatie van het zonnepark is belangrijk biodiversiteit - verscheidenheid van levensvormen is altijd belangrijk, je kan een zonne"park" echter niet veel anders inrichten dan gebruikelijk, beetje wassen neus zo'n vraag
Het zonnepark moet volledig aan het zicht onttrokken worden met beplanting mocht het er komen, dan liever wel
Ik zie graag dat het zonnepark een informatief karakter krijgt in samenhang met het windpark door het plaatsen van informatieborden over het opwekken van duurzame energie als het niet teveel kost
Inwoners van de gemeente Hoeksche Waard moeten middels participatie mee kunnen profiteren van de opgewekte energie uit het zonnepark laat maar zien wat dit betekent
De participatie voor het zonnepark zie ik het liefst in de vorm met Eneco StukjeZon Eneco StukjeZon is voor iedere Nederlander, niet specifiek voor Heinenoord of Hoeksche Waard. Is dus misleidend! De stroom komt niet specifiek van deze panelen!
De participatie voor het zonnepark wil ik gerealiseerd zien in samenwerking met een lokale coöperatie eerst maar eens uitleggen wat dit inhoudt

2) Je krijgt de volgende vragen voorgeschoteld over natuur & recreatie:

vraag opmerking Hoeksche Waards behoud
Het behouden en creëren van bos en natuur nabij Heinenoord is belangrijk een open deur, we hebben al bijna geen bos in heel de Hoeksche Waard
Het nieuwe bos moet toegankelijk zijn door wandel- en fietspaden opnieuw een open deur, hoe kom je er anders
In het nieuwe bos moet een honden uitlaatplek komen waar de honden kunnen loslopen als het er komt, dan afgescheiden gebied
In het nieuwe bos moet een plek komen voor kinderen om te spelen als het er komt is dat leuk
In het nieuwe bos moet een stiltegebied komen waarin enkel geluiden van de aanwezige flora en fauna te horen zijn als je een bos van tig hectare hebt, dan lukt dat wellicht, dit lijkt ons een lachertje
 In het bos moet ook ruimte zijn voor andere vormen van recreatie, namelijk:  

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter