Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Deze mail is vandaag namens Hoeksche Waards behoud naar de betreffende ambtenaar en gemeentefracties gestuurd.

Beste mensen,

Vandaag ontvingen we de nieuwsbrief Buitenzomerlanden.

quote:
Zonnepark Heinenoord
Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft Eneco het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de oude Maas
een zonnepark van ca. 30 hectare te ontwikkelen. Het zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame
energie op en wordt in samenhang met het windpark Oude Maas ontwikkeld. Eind september 2020 besloot het
college van burgemeester en wethouders om het plan van het zonnepark door Eneco verder uit te laten werken
volgens de gestelde voorwaarde en te starten met de voorbereidingen voor het zonnepark. Dit betekent dat de
ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het
zonnepark.
Het college heeft als voorwaarden gesteld dat de omgeving mee moet kunnen participeren in het
zonnepark. Door mee te denken in het proces maar ook doordat 50% van de elektriciteitsproductie van het zonnepark
lokaal beschikbaar wordt gesteld.


We verzoeken u door te geven wat het routeplan is t.a.v. het zonnepark. Wat houdt "voorbereidingen van de procedure voor het zonnepark" in?
Er staat alleen iets in over financiële participatie, niets over overleg met Heinenoord en of Heinenoorders dit wel willen. Ons is nooit iets gevraagd!
Er wordt altijd over participatie, inspraak, meedenken, etc. gesproken, maak dit waar!


We verwachten op korte termijn uw reactie, voordat er weer een station gepasseerd is!

Met vriendelijke groet,
J. Wols
namens Hoeksche Waards behoud

Kijk voor meer informatie op www.hoekschewaardsbehoud.nl en facebook/twitter @hwbehoud   

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter