Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
In een video doen de wethouder, Eneco en ASR hun zegje.

Tijdens de interviews is er 1 woord wat het meest wordt gebruikt, nl. participatie en daaraan is tot nu toe de minste aandacht besteed, hoe wrang.

De gespreksleider stelt goede vragen, maar vraagt niet door, een gemiste kans!De 1e 16,5 minuten is wethouder Van Leenen namens de gemeente aan het woord.

Hij geeft weer aan dat er in 2018 door de gemeente Binnenmaas een besluit is genomen.
Hij zegt letterlijk dat het besluit over het zonnepark feitelijk vast ligt en dat Eneco hier dus als initiatiefnemer actie op kan ondernemen.

Participatie:
De gespreksleider stelt de vraag hoe het dan zit met betrekking tot de participatie van de inwoners in 2018. Ineens hapert de internetverbinding als Van Leenen hier iets over zegt (15:11).
Hij geeft aan, dat het een lang traject is geweest waar veel organisaties bij betrokken waren (red, GEEN INWONERS), er was niet veel persaandacht voor het zonne"park" toen en de aandacht ging meer uit naar windturbines.
Van Leen zegt letterlijk: "Het zonnepark is als een geaccepteerde grootheid zodanig geaccepteerd".
Door wie? Hij draait om de participatie in 2018 heen (die is er namelijk niet geweest) en volgens het verdrag van Arhus is dit een doodzonde!
Dit is trouwens een veel gehanteerde tactiek, hou het onder de pet voor de inwoners door het in een visie op te nemen zonder de inwoners hierin duidelijk mee te nemen en publiceer dit niet breed in de pers, neem een besluit en je kan niet meer terug

Vanaf minuut 16 is Eneco aan het Woord, Kevin van Sante.
Pas in december is besloten om een "enquête" te doen, om de mening van de omwonenden op te halen. 400 enquêtes zijn ontvangen.
Huidige stand van zaken:
De plannen worden voorbereid om de vergunning aan te vragen. Er zijn meningen opgehaald uit de omgeving via de enquête en daarop zijn plannen enigszins aangepast.
Vanaf minuut 18 worden de resultaten besproken, Zie voor een duiding hiervan onze visie.
Financiële participatie, wat houdt dit in?
Mede-eigenaar worden, doel is 50% mede-eigenaarschap in het klimaatakkoord.
De helft zou dus lokaal door burgers geïnvesteerd moet worden.
Iedereen (hele Hoeksche Waard) kan lid worden van de coöperatie.via HW Duurzaam.
Er komt geen antwoord over hoogte van de bedragen en rendementen (die je zelf via de belasting al hebt betaald!).
Er kan ook stroom via de coöperatie worden afgenomen.

De afkoop van participatie via de coöperatie is dus nog niet bekend. Daar zal HW Duurzaam zich mee bezig houden.

Er is op de locatie geen natuur aanwezig. Hoezo geen natuur, het is weids landschap wat nu verdwijnt. Daarom wil men het zonnepark niet zien, komt er uit de enquête!.
Zonnepark is positief voor ecologie volgens Eneco.
Tussen de 2 turbines komt een ecologische zone! Fijn tussen die zwiepers.
Wandelen en fietsen bij de windturbines. Gezellig!

Vanaf minuut 32 is ASR de eigenaar van de aan het woord, Raymond Gennissen
900 mensen hebben gereageerd.
Compensatiebos, heel mooi, hoe lang duurt het voordat we een bos hebben dan?


vanaf minuut 39 - Het vervolgproces

Eneco gaat met het aangepast ontwerp de vergunning aanvragen, daarna met HW Duurzaam de coöperatie vorm geven.
zonnepark planningDaarna volgt de planning, zie het plaatje.

ASR heeft nog geen concreet plan, er moet eerst grond worden verworven en overleg met de stakeholders HW en Staatsbosbeheer.
De bewoners zijn helaas geen stakeholders.

Gemeente
Het is belangrijk om de de inwoners erbij te betrekken.
Via nieuwsbrieven zal de omgeving worden geïnformeerd.
Binnenkort zal er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.
Eneco organiseert een informatieavond (digitaal). Interactief....

Inwoners kunnen vragen stellen en opmerkingen plaatsten via de website https://www.debuitenzomerlanden.nl

De financiële participatie zal via HW Duurzaam verlopen.

ASR en Eneco zullen op een later tijdstip een digitale bijeenkomst organiseren over de algemene gang van zaken en de ontwikkelingen van het bos.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter