Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Een aantal inwoners van de Hoeksche Waard maakt zich zorgen over het nieuw te bouwen Zonnepark Heinenoord, dat dertig hectare groot wordt. Ze trekken bij de gemeente aan de bel. ‘Het zou pas echt van participatie getuigen als ik hierover geïnformeerd word en mij gevraagd word of ik het wel wil’.

Ook Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen hebben na de onrust vragen gesteld over het zonnepark. ,,Waarom worden de inwoners niet bijtijds betrokken bij de ontwikkeling van een dergelijk ingrijpend traject?”, vraagt Werner de Jong.

We wachten eerst de uitkomst van de enquête af voor wij een beeld vormen over wat er leeft onder inwoners over het zonnepark

Woordvoerder gemeente Hoeksche Waard

Eind september heeft het college ingestemd met het verzoek van Eneco om het plan van het zonnepark verder uit te werken. ,,Dit betekent dat Eneco akkoord heeft gekregen te starten met de voorbereidingen van de procedure.” De voorwaarden van het college waren dat de omgeving mee moet participeren in het zonnepark. Door mee te denken, maar ook doordat vijftig procent van de elektriciteitsproductie van het zonnepark lokaal beschikbaar wordt gesteld. ,,De aanvraag wordt eind januari voorgelegd aan de raad.”

De gemeente reageert op de onrust over het park: ,,We wachten eerst de uitkomst van de enquête af voor wij een beeld vormen over wat er leeft onder inwoners over het zonnepark.” De enquête is nog tot half januari in te vullen via debuitenzomerlanden.nl.


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter