Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
zicht overwinning
Stichting Wind van Voren en diverse medestanders zijn ruim zeven jaar intensief bezig om te voorkomen dat er in en om Barendrecht zware overlast veroorzakende mega-windturbines geplaatst gaan worden.

​Dit heeft er mede voor gezorgd dat er in al die tijd nog niet één windturbine is geplaatst, maar het wordt nu spannend.
Het in een beschermd natuurgebied geplande windpark Oude Maas zal, wanneer het eenmaal is voltooid en na de kap van ruim duizend bomen, voor de Hoeksche Waarders en Barendrechters veel overlast gaan veroorzaken.

​Hoe ernstig die overlast zal zijn is duidelijk geworden door de ervaringen van de omwonenden van het ook in de Hoeksche Waard gelegen windpark aan het Spui.
Van pure ellende zijn daar diverse gezinnen inmiddels verhuisd en niets wijst erop dat wij niet identieke en dus ook zeer ernstige overlast zullen gaan ondervinden.

​We hebben nu een uitgelezen kans om de bouw te voorkomen en daarom hebben onze advocaten namens Stichting Wind van Voren en een aantal andere belanghebbenden (waaronder Hoeksche Waards behoud) een zeer degelijk en kansrijk bezwaar tegen de omgevingsvergunning ingediend, met daarin onder meer een verzoek tot intrekking vaststelling wijziging bestemmingsplan, intrekking onherroepelijke omgevingsvergunningen voor de aanleg van Windpark Oude Maas en ook een handhavingsverzoek Natuurwet.

Het is daarbij het eerste bezwaarschrift waarin het bevoegd gezag wordt gevraagd een onherroepelijk verleende vergunning in te trekken, omdat er sprake is van een novum in de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg van 25 juni 2020.

Zoals te begrijpen is zijn dit kostbare procedures en voor de meeste particulieren en actiegroepen niet op te brengen.
Daar profiteren de lokale overheden en windexploitanten van, want langdurig en kwalitatief hoogwaardig juridisch verzet plegen wordt zodoende bijna onmogelijk.
Echter, wij geven niet op en hebben een zeer reële kans om deze zaak te gaan winnen. Daarvoor hebben we natuurlijk de financiële middelen nodig en daarom is elke bijdrage meer dan welkom.

Als u ons wilt steunen, maak dan een gift over op:

ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61
t.n.v. Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
Stichting Wind van Voren

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter