Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)
bezwaarschriftVandaag is een bezwaarschrift naar de gemeente Hoeksche Waard verzonden namens diverse belanghebbenden vanuit Barendrecht en de Hoeksche Waard.

Het bezwaarschrift heeft betrekking op windpark "Oude Maas" te Heinenoord en is het eerste bezwaarschrift waarin het bevoegd gezag wordt gevraagd een onherroepelijk verleende vergunning in te trekken, omdat er sprake is van een novum is in de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg van 25 juni 2020.

Dit is een belangrijke bezwaarschrift, omdat de rechten van burgers prominent naar voren worden gebracht met beroep op Europese rechtsspraak.

We gaan hier de komende tijd meer van horen en we houden u op de hoogte.

Er is grote kans dat onderstaand beeld nooit werkelijkheid zal worden!

Heinenoord met windmolens

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter