Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Na een jarenlange strijd tegen windturbines aan de Oude Maas, nabij Heinenoord (gemeente Hoeksche Waard) en Barendrecht, zijn deze er helaas toch gekomen.
De juridische strijd gevoerd door Stichting Wind van Voren is niet voorbij, maar we kunnen vanaf heden wel (gezondheids)schade en overlast ondervinden.
Bijgaande vragenlijst is een inventarisatie om dit in beeld te brengen.

UitzichtDe vragenlijst is online gezet om al een NULMETING te kunnen verrichten en om, nadat de turbines zijn gaan draaien, te kunnen nagaan of er VERANDERINGEN optreden.
Het zou fijn zijn als u de moeite wil nemen om de lijst nu en b.v. over een half jaar in te vullen. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen in mogelijke overlast.

De vragenlijst begint met algemene vragen o.a. hoe u deel wil nemen (anoniem is mogelijk), uw (woon)locatie en leeftijd.
De volgende sectie bevat de inventarisatie van mogelijke klachten, wat u daar tegen doet en bij welke windkracht en windrichting u vooral mogelijke last ondervindt.
Daarna wordt ingezoomd op de afstand tot de turbines en het zicht hierop.
Tevens is eren onderdeel omtrent verlichting, uitzicht en laagfrequent geluid en veranderingen in gedrag.
Tot slot zijn er nog enkele vragen over (de waarde van) uw huis.
We stellen het zeer op prijs als u deel wil nemen aan de vragenlijst.

Privacy
Als u de vragenlijst invult kan daar gevoelige informatie in staan. Wij respecteren de privacy van de deelnemers die al of niet anoniem de lijst invullen en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
De antwoorden worden verzameld en bij voldoende deelname kunnen de uitkomsten (geanonimiseerd en verwerkt op totaalniveau) worden gepubliceerd op de website of aangeboden aan de b.v. gemeente Hoeksche Waard of Barendrecht.
De verzamelde data kunnen eveneens ter wetenschappelijk onderzoek worden aangeboden aan b.v. een onafhankelijke medicus en/of epidemioloog. De data worden te allen tijde geanonimiseerd.

Resultaten
We vinden het belangrijk om te inventariseren wat de gevolgen van de turbines zijn op ons dagelijks/nachtelijk leven, op onze gezondheid en financiële situatie.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij mogelijke rechtszaken en informatie verschaffen die we richting de gemeenten Barendrecht en Hoeksche Waard kunnen gebruiken.

Ga naar de vragenlijstMet dank aan Reportingpoint van Industrial Windturbine Victims, in honour of Nina Piermont 
https://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/
© ine van den dool & quirine j. dessin, 12-29-2020 - vragenlijst aangepast naar de situatie aan de Oude Maas

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter