Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
rvsLivestream Raad van State
In de link hieronder vind je de webpagina van de Raad van State, waarop op 6 april a.s. een link zal verschijnen naar de livestream van de zitting over de gevolgen van het Nevele arrest voor vier windturbinezaken. (de kwestie "Europees Hof").
 
 
Waarom dit cruciaal is voor ALLE windturbinezaken
De crux van de zaak is het volgende:
 1. De meeste windturbine vergunningen in Nederland zijn gegeven op basis van een verwijzing naar algemene regels in het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling, .
 2. Er is geen Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt voor het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
 3. Het Europees Hof heeft in Wallonië (2016 - de zaak d'Oultremont) uitgesproken, dat dat wel had gemoeten.
 4. In 2019 werd gesteld door eisers in de "Battenoord"-zaak over windturbines op Goeree-Overflakkee, dat de vergunning ongeldig was omdat er geen MER was voor het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
 5. De Raad van State had ofwel de eisers gelijk moeten geven, ofwel het Europees Hof moeten vragen om bindend advies.
 6. De Raad van State gaf de eisers ongelijk en vroeg het Europees Hof niet om een bindend advies. Daarmee overtrad de Raad van State  de wet (artikel 267 van het Verdrag op de Werking van de Europese Unie).  
 7. Het Europees Hof doet in de zaak Nevele in Vlaanderen (juni 2020) nogmaals uitspraak over de MER-plicht van (de Vlaamse variant van) het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, ditmaal in nog duidelijker bewoordingen dan in de zaak d'Oultremont.
 8. Op 6 april a.s. ligt wederom de kwestie voor van de MER-plicht van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.  
De volgende mogelijkheden doen zich nu voor in de zaak van 6 april a.s.: 
 1. De Raad van State erkent de MER-plicht van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. (Wets-technisch zal zij zeggen, dat het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling een "plan of programma" zijn). In dit geval kunnen alle vergunningen voor windturbines, die zijn afgegeven met verwijzing naar het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (en dat is de meeste gevallen zo), worden aangevochten.
 2. De Raad van State besluit bindend advies te vragen over de MER-plicht van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. In dat geval zal het Europees Hof met enige vertraging uitspraak doen. Het ligt in de verwachting, dat het Europees Hof de MER-plicht van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zal bevestigen. In dat geval kunnen alle vergunningen voor windturbines, die zijn afgegeven met verwijzing naar het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (en dat is de meeste gevallen zo), worden aangevochten.
 3. De Raad van State zal de MER-plicht niet erkennen en ook geen bindend advies vragen aan het Europees Hof. In dat geval overtreedt de Raad van State wederom de wet, zoals in de Battenoord-zaak. Er is dan sprake van een recidive door de Raad van State.  

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter